Buy
tickets

​En stor takk!

Et stort antall frivillige har lagt ned en enrom innsats i dager og uker for å få avviklet FIS World Cup Trondheim. Uten denne innsatsen ville ikke arrangementet vært mulig å gjennomføre.


Skrevet av: Einar Kristengård. Publisert 10. Feb, 2016